ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1998

63 # ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງເຫຼັກ